• Popis

Účinný, ekologický, silně alkalický čistič na trouby a grily. Ověřený v domácnostech i restauracích pro čištění sporáků, trouby či grilu.

Oven & Grill Clean je ekologický, silně alkalický čistič na trouby a grily pro použití v komerčních kuchyních a potravinářském průmyslu. Oven & Grill Clean může být použit k odstranění odolné připečené mastnoty z trouby, grilu, pánve nebo fritovacího hrnce a dobře drží na svislém povrchu, čímž je možné docílit skvělých výsledků.

Tento přípravek neobsahuje žádné parfémované látky nebo barviva a je vhodný pro použití na povrchy z  nerezové oceli. Nepoužívejte tento prostředek na měkké kovy jako jsou hliník, měď nebo zinek. Před použitím vyzkoušejte přípravek na malé ploše, aby jste si ověřili, že je vhodný k čištění požadovaného materiálu.

Návod k použití:

  • na kanystr nasaďte přiloženou dllouhou hadičku s rozprašovačem na konci
  • s pomocí spreje na hadici navlhčete čištěný povrch neředěným prostředkem (povrch musí být vychladlý)
  • nechte působit 10 - 30min
  • k odstranění nečistot použíjte houbu nebo drátěnku
  • důkladně opláchněte

V případě silného znečištění nahřejte povrch před čištěním max. na 50°C. Používejte vhodné ochranné rukavice a brýle

Technická data:

Vzhled
Barva
Vůně
Viskozita
Relativní hustota 20°C
Hodnota pH 100% 20°C
Bod vznícení
Rozpustnost ve vodě 20°C  
kapalina
bezbarvý
bez parfemace
99 cP
1.05 kg/l
13,7
> 100°C
úplná

Bezpečnost:

C: žíravý
R34: způsobuje poleptání
R37: dráždí dýchací orgány
S26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S36/37/39: používejte vhodný ochranný oděv, ochranné  rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S45: v případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, ukažte toto označení)

Vliv na životní prostředí: žádné prostředky z produktové řady Ecover Professional neobsahují sloučeniny chloru, halogenidů, anorganických kyselin ani detergentů odvozených z ropy. Všechny detergenty používané pro výrobu těchto prostředků pocházejí z rostlinných zdrojů. Všechny ingredience neminerálního původu jsou plně biologicky odbouratelné dle testu OECD 301 F. Navíc se vyznačují minimálním dopadem na vodní organismy dle testu OECD 202.

ECOVER
5412533517002
    vyprodáno
Související produkty